FUNDUSZE dla biznesu 4_2022 - e-wydanie

Za nami nie tylko dwie unijne perspektywy finansowe 2007-2013 oraz 2014-2020, ale także 15 lat pracy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Liczbę beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji liczymy w tysiącach. W tym numerze przybliżamy wybrane, wyróżniające się firmy, innowacyjne, aktywnie korzystające z funduszy unijnych, kreujące nowoczesne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu wdrażają technologie przyszłości, ale również przyczyniają się do promocji województwa śląskiego poza granicami naszego kraju. Realizowane przez nie projekty pokazują, że każdy może stać się Liderem Zmian. Dziękujemy wszystkim współpracującym z nami przedsiębiorcom. Dzięki ich zaangażowaniu zmienia się nasze województwo. Wydatnie pomagają nam w tym instytucje otoczenia biznesu, którym też należą się słowa uznania. Istotne jest współdziałanie wszystkich stron, biorących udział w procesie korzystania z Funduszy Europejskich. Ważne są wszystkie projekty, nie tylko te spektakularne, opisywane w tym numerze poradnika, ale również te o mniejszej skali czy lokalnym charakterze. Za nami mnóstwo pracy – 50 konkursów, 14 tys. złożonych wniosków, ponad 5 tys. podpisanych umów i blisko 2 miliardy złotych wypłaconych środków. To bilans obu perspektyww Śląskim Centrum Przedsiębiorczości. Przed nami kolejne wyzwania. Kwestie związane z nową perspektywą przybliżył wszystkim Marszałek Jakub Chełstowski podczas konferencji inaugurującej nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, mającej miejsce 8 grudnia 2022 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Wydarzenie było okazją do dyskusji o transformacji regionu i przemianach, jakie niesie Europejski Zielony Ład. W tym miejscu chcę także w imieniu całej dyrekcji, podziękować wszystkim pracownikom Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Te 15 lat to ogrom wykonanej przez Was pracy na rzecz rozwoju sektora MŚP w województwie śląskim. Oddając w Państwa ręce ostatni numer poradnika, życzę naszym Czytelnikom sukcesów w realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności w 2023 roku. Pamiętajmy, że przed nami kolejne konkursy. ŚCP będzie dysponowało ponad 800 milionami euro na inwestycje w odnawialne źródła energii, dywersyfikację działalności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W związku z tym zachęcam do bieżącego kontaktu oraz śledzenia naszej strony internetowej www.scp-slask.pl oraz profilu Fundusze dla Biznesu w serwisie Facebook. Liderzy Zmian – bilans minionych perspektyw Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MDg2